Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

Uw cliënten veilig online

Elk mens heeft behoefte aan zelfstandigheid, zingeving, contacten, vrijetijdsbesteding, werk, onderwijs en toegang tot internet. Voor mensen in een beschermde woonomgeving is dat niet zo vanzelfsprekend, omdat hun zelfredzaamheid niet altijd aansluit bij de vaardigheden die nodig zijn om internet veilig te gebruiken. Tegelijk is internettoegang voor volwassenen een Europees grondrecht (art. 10 EVRM).

VBM

Internettoegang ontnemen is een vrijheidsbeperkende maatregel (VBM), die nodig kan zijn om de cliënt te beschermen tegen online risico’s en dient onderdeel te zijn van het behandelplan. Tegelijk is internettoegang steeds meer een primaire levensbehoefte. Ook voor uw cliënten is het bijna onmisbaar.

“Internet zou veilig moeten zijn, maar dat is het niet.”


Onveilig

Cliënten hebben zonder bescherming online toegang tot informatie die onveilig en schadelijk kan zijn. Denk aan porno, geweld, radicalisme, extremisme, drugs, wapens en illegale webshops. Informatie die de veiligheid en het welbevinden in gevaar brengt, maar waar de zorgaanbieder wel voor verantwoordelijk is.

Dagelijkse zorg

Dagelijks zijn duizenden begeleiders actief in de zorg. Zij helpen cliënten met een beperking bij allerlei zaken, om hen een zo volwaardig mogelijk leven te laten hebben. Ze bieden bescherming tegen risico’s, waaronder ook de online risico’s, zodat de cliënt veiligheid ervaart. Tegelijk helpt de begeleider de cliënt bij het leren recht te doen aan elk individu en probeert hij de ontwikkelingskansen te benutten die er zijn.

De oplossing: Kliksafe CareBeschermen, begeleiden, leren

Het ondersteunen van de cliënt online kan lastig zijn. Soms is internettoegang onmogelijk, omdat het een te groot risico is voor de cliënt. Vrijheid wordt dan door die online risico’s juist niet meer als vrijheid ervaren. Kliksafe begrijpt deze spagaat. Daarom hebben wij Kliksafe Care ontwikkeld: een sterke combinatie van beschermen, begeleiden en leren.

Wat Kliksafe Care voor u kan betekenen, leest u hier.

Meer weten?

Wilt u gelijk meer informatie over Kliksafe Care, klik dan hieronder.

Wat is Kliksafe Care?